QSL

QSL: Direct ONLY. Mail address: K Hrnčířům 55, 14900 Praha 4, Czech Republic, e-mail: ok1skj/at/gmail/dot/com

pátek 9. října 2015

Nová anténa 2m - 14el. OWL Yagi od DK7ZB

Antény jsou jedním z témat, které nás zajímá a ze všech našich realizačních představ, které jsou za hranicemi reality, vždy posílíme jeden konkrétní směr zájmu a ten podpoříme i vybranou anténou.
Letos na počátku roku se jednalo hlavně o 2el. delta-loop na 7MHz, který jsme potřebovali pro spojení s K1N a rozebrali a přestavěli na novou 40m anténu po dokončení expedice. Předtím testy s anténami na 80m a 160m, Yagi antény na 2m a 70cm a také krásnou Yagi anténou na 10m, kterou máme ještě schovanou. Co nám však opravdu chybí je nějaká zajímavá anténa na 2m a výběr konkrétní konstrukce zvažujeme neskutečně dlouho.
Od jara však představa nabývá konkrétních obrysů a výběr vykrystalizoval do 14el, OWL antény od DK7ZB, autora jehož konstrukce náš ještě nezklamala. Projektovaná charakteristika antény snad jako jediná splňovala interní zadání a tak byla o prázdninách zahájena stavba. Ta obsahuje nejen již na jiných anténách vyzkoušené standardní detaily, tak zcela nové pokusné prvky a materiály, které se mohou, ale nemusejí osvědčit.
Dnes byla anténa s délkou přes 8,5m dokončena, opakovaným měřením, pilkou a pilníkem doladěna a nyní čeká na své první spojení.