QSL

QSL: Direct ONLY. Mail address: K Hrnčířům 55, 14900 Praha 4, Czech Republic, e-mail: ok1skj/at/gmail/dot/com

sobota 7. ledna 2017

Úvod do SMD

HW zkušenosti dětí jsou mizivé a teoretické ještě menší, to však neubírá na atraktivitě procesu tavení kovů, mikromanipulací, odsávání a dalších zážitků, spojených se sestavováním elektronických zařízení.
Nákupem základní stavebnice blikače se podařilo snadno oživit sobotní dopoledne, kdy si kluci postupně vyzkoušeli svou jemnou motoriku.
Ačkoliv se napoprvé nepodařilo správně osadit IO operačních zesilovačů a byla zničena jedna SMD LED, během okamžiku jsme pouzdro spravili a dioda byla nahrazena jinou z vlastních zásob a stavebnice naplnila teoretické předpoklady, hezky fungovala.
Zábavnou metodou byla tedy znovu pootevřena další oblast našeho rozmanitého koníčku, který sice primárně opíráme o provoz a operátorské zážitky, ale to neznamená, že ostatní přehlížíme.