QSL

QSL: Direct ONLY. Mail address: K Hrnčířům 55, 14900 Praha 4, Czech Republic, e-mail: ok1skj/at/gmail/dot/com

úterý 7. července 2015

Polní den mládeže na VKV - 2015

Stejně jako v roce 2013 jsme vybrali pro Polní den mládeže severní část naší republiky a protože vedoucí operátor již několik desetiletí nevysílal z Klíče, naplánovali jsem výpravu na tento dominantní vrchol, tyčící se nad Novým Borem. Vedro bylo veliké a nadmořská výška pro ochlazení nedostatečná, proto se operátoři a zapisovatelé pravidelně střídali, zatímco unavení odcházeli níže a vyhledávali alespoň nějaké stinné místo.
Provoz nebyl stěžejní částí výpravy a první spojení je zapsané o více než hodinu po začátku závodu a celkem je v deníku 36 spojení na 2m a jedno na 70cm.
Hlavní cíl byl však splněn zcela dle plánu a přání. Podařilo se spojit krásný horký den s výletem na hezkou horu, vysíláním a nechybělo ani trochu bloudění na cestě k výchozímu místu výpravy.