QSL

QSL: Direct ONLY. Mail address: K Hrnčířům 55, 14900 Praha 4, Czech Republic, e-mail: ok1skj/at/gmail/dot/com

sobota 13. června 2015

FM POHÁR - Červen 2015

Školní povinosti a nemoci oslabily náš červnový FM Pohár. ZDA na Boubíně byl již před závodem hezky slyšet a tak jsme se ve třech těšili, co nového se podaří. Nakonec však zůstalo u průměrného výsledku, ale alespoň jsme se zúčastnili a rozhodně se nenudili.