QSL

QSL: Direct ONLY. Mail address: K Hrnčířům 55, 14900 Praha 4, Czech Republic, e-mail: ok1skj/at/gmail/dot/com

neděle 8. února 2015

K1N - NAVASSA ISLAND - 8.2.2015 03:07UTC - CW - 7002kHz UP 1,15kHz

Je to rok co jsme dělali FT5ZM a procházeli seznam nejžádanějších zemí. Věděli jsme, že nám alespoň pasivně známá země na prvním místě je špatně dostupná, ale ostrov na druhém místě nám nic neříkal. Po krátkém studiu bylo jasné že tato lokalita je nedostupná hlavně z administrativních důvodů a po krátkém seznámení s podklady na Internetu jsme ji myšlenkově opustili.
Netrvalo však dlouho a už se tato lokalita stala centrem naší pozornosti a provozních plánů. Datum expedice K1N se postupně upřesňovalo a bylo možné jasně stanovit cíle. Nebylo sice ihned jasné z jakého QTH budeme spojení pokoušet, ale pásmo se na základě analýzy VOACAP stanovilo obratem a snaha se soustředila na 40m. 
Pásmo krásné a máme jej i vyzkoušené, ale na stálém QTH JO70GA nemáme na 7MHz žádnou anténu. Poslední pokus o oživení tohoto pásma za pomoci čtvrtvlnného vertikálu z tohoto místa proběhl v polovině roku 2014 a výsledek byl velmi žalostný. Volba tedy padla na novou anténu, kterou se stala dvouelementová delta loop, silně ovlivněná článkem OK1RI o jejich anténě na 80m. 
Tentokrát jsme začali včas. Nakoupili potřebné vybavení ve formě hliníku, drátu, provázku, kladek, závitových tyčí, chemických kotev a začali bourat nepotřebné a stavět nové. První únorový den bylo hotovo, trochu provizorně, ale bylo. 
Nedělní večer zbyla chvíle na oživení znalostí o frekvenčním rozvrhu expedice K5D a na rozjímání, zda představy a plány vyjdou. Už to vypadalo na krátký spánek, když se na pásmu objevila kubánská stanice. Na spánek nedošlo a protože se do oblasti nepodařilo dovolat, nastala chvíle velkých pochybností. Čas pokročil a s ohlédnutím k minulé expedici jsme rozhodli počkat na 00:00z, protože K5D dělala první spojení v 16:00z. Ze stejného zdroje byly předladěny i výchozí kmitočty CW a USB. Nakonec nebylo nutné čekat na K1N do naši jedné hodiny. Vyjela CW a byla slyšet nádherně. Počátek ani neprovázel široký pile-up a převládalo přesvědčení, že se bude jednat o snadnou záležitost. Velký omyl.
Nezbylo než posunout čas vstávání na období 01:00z a chodit spát hodně brzo. Skepse dosáhla vrcholu na konci týdne. Myšlenky typu 100W je málo, pásmo není zvolené dobře atd. vyústily ve výjezd na Mandavu s malým vertikálem a jeho adhoc úpravou na 24MHz, v sobotu 7.2.2015. Výsledek byl katastrofální. Expedici jsme slyšeli sotva S5 na 24MHz a sotva tušitelná byla na 21MHz a pokusy na dovolání jsme ukončili po setmění. Rychlá večeře, připravit rádio, budík na 01:10z a spát. Již standardní vstávání, snídaně, reverse beacon network, WebSDR.Tak to tady ještě nebylo, první myšlenka po prohlédnutí vodopádů závodního provozu, namíchaného s expedičním. Taktika minulých dnů, kdy se dařilo odhadovat místa vhodných pokusů na základě webových přijímačů v Americe, byla nyní silně porušena. Naštěstí přišla standardní pauza v provozu v 03:00z, kterou vyplňujeme svačinou a sledováním reverse beacon network, kde se expedice vyloupne. Podle všeho nejlepší volba. DX segment pásma 40m. Minimum závodního provozu a zatím nespotovaný  kmitočet.
Kmitočet přijímače byl jasný 7002kHz a vysílač odhadnutý na necelých 7004kHz. Krátká korekce po poslechu volajících na 7003,15kHz.
Přání se stalo skutečností a spojení s K1N bylo snadno dokončeno 8. února 2015 v 03:07z, se 100W CW na naší straně.
Těď už jen čekat na potvrzení od protistanice. Alespoň elektronické. I tady bylo štěstí na naší straně, protože aktualizace spojení přišla o nějakých půl hodiny později, kdy se na stránkách zazelenalo vytoužené políčko.

 screen shot ze stránek http://navassadx.com/